2011/07/03

Ni vet man gör så mycket annat på sommaren och just nu är det något i mig som dött. Jag vill så mycket men vågar så lite.