2010/11/14

Daterad: sjunde juni 2010

Jag skulle vilja se ditt inre. Jag skulle vilja se kampen som försiggår där inne. Ett inre krig. Utanpå är du som en kall och svart mur, orubblig. Men innanför murar gömmer sig dolda hot i mörkret. Jag vet inte ens vem du är.

No comments: