2010/01/19

2010/01/08

Jag fyller min bok med ditt namn
men får ändå aldrig nog av det.